preocupar 

El verb preocupar és transitiu en frases com les que es mostren tot seguit. El complement d’aquest verb, doncs, no pot anar introduït per la preposició a.

Exemple correcte Els fets han preocupat la degana de la facultat.

Exemple incorrecte Els fets han preocupat a la degana de la facultat.


Exemple correcte Que no augmentin els sous preocuparà els sindicats.

Exemple incorrecte Que no augmentin els sous preocuparà als sindicats.


Quan el complement del verb preocupar de frases com les anteriors és substituït per un pronom feble de tercera persona, aquest pronom ha de ser el, la, els o les.

Exemple correcte Les conseqüències de la decisió no el preocupen.


Exemple correcte La preocupa suspendre l’examen.


Exemple correcte Els preocupa que no assolim els objectius.


Exemple correcte Això les preocupa.


En aquest sentit, cal remarcar que, en els textos de la Universitat de Barcelona, no és recomanable d’utilitzar el verb preocupar com a intransitiu, encara que aquest sigui un ús generalitzat en altres registres més informals. Per tant, cal anar alerta, sobretot, en la utilització d’alguns pronoms febles:

  • No s’ha de fer servir el pronom li per substituir un complement singular del verb preocupar.

    Exemple incorrecte Les conseqüències de la decisió no li preocupen.


    Exemple incorrecte Li preocupa suspendre l’examen.


  • No s’ha de fer servir el pronom els si es fa referència a un complement femení plural del verb preocupar.

    Exemple correcte Això preocupa les professores del departament. = Això les preocupa.

    Exemple incorrecte Això preocupa les professores del departament. = Això els preocupa.
Darrera actualització: 25-3-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: preocupar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1184> [consulta: 28 gener 2023].