gaudir 

Amb el sentit de ‘posseir una cosa de la qual traiem un profit, un avantatge’ el verb gaudir sempre s’ha d’utilitzar com a verb intransitiu amb la preposició de.

Exemple correcte D’aquests dies d’afers propis, se’n podrà gaudir amb el vistiplau del cap immediat.

Exemple incorrecte Aquests dies d’afers propis es podran gaudir amb el vistiplau del cap immediat.


Exemple correcte L’immens prestigi de què gaudeixen actualment aquests grups de recerca és ben merescut.

Exemple incorrecte L’immens prestigi que gaudeixen actualment aquests grups de recerca és ben merescut.


En canvi, quan gaudir vol dir ‘fruir’, admet l’ús transitiu, és a dir, amb complement directe.

Exemple correcte Ell sí que gaudeix la vida.


Cal recordar que en català el verb disfrutar és incorrecte i que s’ha de substituir per gaudir, fruir, passar-s’ho bé, etc.
Darrera actualització: 14-11-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: gaudir» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1311> [consulta: 28 gener 2023].