informar 

El verb informar té significats diferents segons que sigui transitiu (‘posar algú al corrent d’alguna cosa’; ‘dotar de forma’), intransitiu (‘els fiscals i els advocats, parlar en compliment del seu càrrec’) o pronominal (‘procurar-se notícies entorn d’algú o d’alguna cosa’). Cal tenir-ho en compte i evitar l’ús de la forma intransitiva amb complement directe.

Exemple correcte El degà ha informat el rector sobre aquesta qüestió.


Exemple correcte La Comissió ha informat favorablement sobre el projecte.

Exemple incorrecte La Comissió ha informat favorablement el projecte.
Darrera actualització: 14-11-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: informar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1122> [consulta: 1 febrer 2023].