cessar 

El verb cessar, quan significa ‘dimitir’, es pot construir de dues maneres:

 • Sense complement explícit.

  Exemple correcte La directora del Departament de Filologia Italiana ha cessat.

  Exemple correcte El degà va demanar a la directora que cessés.


 • Amb complement explícit, introduït per de, en o com a.

  Exemple correcte Carme Cruz ha cessat de directora.

  Exemple correcte Carme Cruz ha cessat en la direcció.

  Exemple correcte Carme Cruz ha cessat com a directora.


Contràriament al verb dimitir, cessar no admet un ús transitiu.

Exemple correcte Carme Cruz ha dimitit el càrrec.

Exemple incorrecte Carme Cruz ha cessat el càrrec.


No es pot utilitzar, doncs, en el sentit de ‘destituir’ algú del seu càrrec; és un mateix qui cessa en un càrrec.

Exemple correcte La rectora ha destituït el gerent per mala gestió.

Exemple correcte La rectora ha separat del càrrec el gerent per mala gestió.

Exemple correcte La rectora ha rellevat el gerent per mala gestió.

Exemple incorrecte La rectora ha cessat el gerent per mala gestió.


En llenguatge administratiu, sovint es defuig d’aquests verbs transitius (destituir, separar, rellevar, remoure, revocar) per la càrrega negativa que comporten i s’opta per una perífrasi amb cessar que permet utilitzar-lo correctament.

Exemple correcte La rectora ha fet cessar el gerent per mala gestió.

Exemple correcte La rectora ha disposat el cessament del gerent.
Més informació
Rovira, R. «Cessar en el llenguatge administratiu (I i II)». A: Llengua i Administració, 1982, núm. 3 i 4, pàg. 8.
Darrera actualització: 1-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: cessar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=980> [consulta: 28 gener 2023].