afectar 

El verb afectar, en el sentit de ‘causar un efecte’, és transitiu. Per tant, el complement d’aquest verb no pot anar introduït per la preposició a.

Exemple correcte La decisió de la Junta afectarà el desenvolupament del pla.

Exemple incorrecte La decisió de la Junta afectarà al desenvolupament del pla.


Exemple correcte L’última pedregada ha afectat la collita.

Exemple incorrecte L’última pedregada ha afectat a la collita.


Exemple correcte Cal tenir en compte els problemes que afecten els estudiants.

Exemple incorrecte Cal tenir en compte els problemes que afecten als estudiants.


Exemple correcte L’osteoporosi pot afectar persones de qualsevol edat.

Exemple incorrecte L’osteoporosi pot afectar a persones de qualsevol edat.


Segons aquesta precisió, doncs, cal fer la substitució pronominal corresponent pròpia dels verbs transitius (el, la, els o les).

Exemple correcte El pla d’austeritat de l’empresa afecta la cap de recursos humans.
El pla d’austeritat de l’empresa l’afecta.

Exemple incorrecte El pla d’austeritat de l’empresa afecta a la cap de recursos humans.
El pla d’austeritat de l’empresa li afecta.


Exemple correcte El professional autònom ha de conèixer la normativa laboral, professional i fiscal que l’afecta.

Exemple incorrecte El professional autònom ha de conèixer la normativa laboral, professional i fiscal que li afecta.


Pot donar-se el cas que el pronom li acompanyi el verb afectar, que duu llavors dos complements: la cosa i la persona afectades.

Exemple correcte El traçat de les vies li afecta la casa.

Exemple correcte L’aire condicionat li afecta la respiració.
Darrera actualització: 14-11-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: afectar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1853> [consulta: 28 gener 2023].