Skip to main content
Avaluació docent

Recursos al Campus Virtual UB per a l'avaluació no presencial

D’acord amb les recomanacions i recursos per a l'avaluació no presencial de la UB us presentem les eines disponibles al Campus Virtual amb les que us podeu adaptar per realitzar l’avaluació del vostre alumnat.

A continuació, trobareu la Informació, recomanacions i recursos per a l'activitat docent no presencial i les Recomanacions i recursos per a l'avaluació no presencial.

 

El model de prova objectiva (tipus test)

El Campus Virtual UB disposa de l’activitat Qüestionari per poder crear els exàmens en línia en base a una batería de preguntes. 

Entre d’altres paràmetres permet establir un termini concret en què s’obre la prova i també establir el límit de temps que tindrà l’alumnat per respondre’l. 

La tipologia de les preguntes que es poden crear es diversa: preguntes d’opció múltiple amb una o més respostes correctes, preguntes vertader o fals, d’aparellament, numèriques, etc.

La correcció del qüestionari és automàtica (excepte les preguntes de resposta oberta), cada pregunta té el seu valor (és editable) i en finalitzar la prova, la nota es grava automàticament al qualificador.

IMPORTANT: l'alumnat ha de realitzar els qüestionaris a través d'un navegador, ja sigui  amb el mòbil o l'ordinador, doncs l'aplicació mòbil no suporta els formats d'algunes preguntes, com per exemple Opció múltiple UB, i dóna error.

Altres recomanacions en la configuració del qüestionari:

  • Que l'enviament de les respostes dels intents oberts sigui automàtica (és la configuració que ve per defecte) i donar un temps de gràcia per l'enviament de l'intent per part de l'alumne.
  • Que la paginació del qüestionari sigui d'una pregunta per pàgina, així en possibles incidències a la xarxa, queda registrat el punt on estava l'alumne treballant.
  • Que es permeti més d’un intent per si es talla la connexió.
  • Que es facin servir les preguntes del banc de preguntes de forma aleatòria (de forma que apareguin diferents preguntes a cada intent per alumne).
  • Feu proves per saber si té el comportament esperat, abans d'obrir-lo a l'alumnat amb els perfils d'usuaris ficticis.

Consulteu el document Recomanacions i recursos UB on es recomanen tenir en compte diferents consideracions pel que fa a la redacció de les preguntes, la informació que ha de tenir l’alumnat abans de la realització de la prova, els inconvenients i avantatges d’aquest tipus de prova.

 El model de prova de desenvolupament per escrit

Al Campus Virtual UB l’activitat Tasca permet que l’alumnat pugui enviar un arxiu de text per a la seva avaluació. Sols cal que feu la proposta/les indicacions/requeriments que ha de tenir el treball escrit i especificar una data d’inici i final de recollida. Un cop rebuts els treballs, és el professorat qui ha d’avaluar-los individualment.

I també, als paràmetres de creació de la Tasca podeu activar Urkund, l’eina que disposa la UB per detectar el plagi als treballs acadèmics. 

Si no es vol que s’enviï cap arxiu: 
- l’activitat Tasca també permet escriure directament a l’activitat (opció Text en línia).
- l’activitat Qüestionari permet crear una pregunta de resposta oberta. Per veure com crear-la, consulteu aquesta ajuda.

 

Consulteu el document Recomanacions i recursos UB on es detallen particularitats de les tasques i com treure'n profit per l'avaluació.

 


 

El model de prova oral

Modalitat síncrona: connexió per videoconferència.

El Campus Virtual disposa de l’eina Blackboard Collaborate per crear sessions de videoconferència a cada curs. En aquesta altra entrada del blog recollim les característiques, configuracions i preguntes més freqüents i altres informacions sobre Blackboard Collaborate.

Modalitat asíncrona: que l'estudiant gravi un vídeo i després el faci arribar al professorat.


Si el vídeo que ha gravat l’estudiant no és més gran de 500MB es podrà pujar al curs del Campus Virtual dins d’una activitat Tasca tot i que no ho recomanem doncs, la gran majoria de vídeos de pocs minuts, ja superen aquest pes, per això l'estudiant pot emmagatzemar i compartir els seus vídeos (enviant l’enllaç) de forma segura a Stream (eina disponible dins del Núvol UB).
També els poden pujar al seu OneDrive i compartir l'enllaç amb el professorat.
Per recollir els enllaços als vídeos es pot fer mitjançant una activitat Tasca, configurant-la per ser tasca de tipus Tasca en línia (PMF d'ajuda) on l'alumne enganxa l'enllaç al vídeo allotjat a OneDrive, Stream...

D’aquesta forma l’avaluació ja queda reflectida al qualificador del curs un cop el professorat revisi els vídeos i avaluï a la mateixa Tasca.

Consulteu el document Recomanacions i recursos UB on es detallen consells i avantatges i inconvenients d'aquest tipus de proves.

 


 

Model de desenvolupament de casos pràctics individuals o en grup

El Campus Virtual UB disposa de l’activitat Tasca que es pot configurar per treballar  de forma individual o per grups d'alumnes, amb una única tramesa per grup. A continuació us enllacem les informacions sobre la creació de grups al campus i la configuració de les tasques per grups:

L'activitat Taller del Campus Virtual UB permet l'avaluació entre els estudiants mitjançant una revisió entre parells anònims. Consulteu: https://docs.moodle.org/2x/ca/Par%C3%A0metres_del_taller

Consulteu el document Recomanacions i recursos UB on es detallen tipologies, consells i avantatges i inconvenients d'aquest tipus de proves.

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu