Formar professionals per tractar addiccions, un desafiament

En aquest article d’opinió Ruben Torres reflexiona sobre la necessitat de formar els professionals vinculats a l’atenció de les addiccions i drogodependències, presentant dades d’un estudi realitzat en 15 universitats públiques i privades de 10 províncies argentines.

4b7912e8-1dd8-4d8a-b290-5c4f0ac00114-1024_768

En aquest estudi es revela el desconeixement general sobre aspectes essencials per al seu correcte abordatge, a més d’una clara percepció de risc baixa per la falta d’aprenentatges de conceptes bàsics que comporta una minimització del risc i la naturalització del seu consum.

La realitat requereix avui de l’educació en salut. Cal adaptar competències professionals per a mobilitzar el coneixement, comprometre amb el raonament crític i la conducta ètica. S’ha de passar de l’aprenentatge informatiu que genera experts i professionals, al transformatiu que desenvolupa qualitats de lideratge i produeix agents de canvi, per treballar en equip i adaptar recursos globals.

Amb la Secretaria de Lluita contra Addiccions d’Entre Rios, la Universitat va encarar una investigació per indagar coneixements d’estudiants de l’últim any d’Infermeria i de Psicologia de 15 universitats públiques i privades de 10 províncies, respecte a drogodependència i el seu abordatge. Conèixer la percepció de risc sobre el consum de substàncies, autopercepció sobre formació i actituds per resoldre casos relacionats amb addiccions.

Un objectiu és conèixer percepció de risc segons planteja SEDRONAR. L’avaluació que les persones realitzen sobre la gravetat que acompanya el consum de drogues, és un dels factors de risc més coneguts en la població. Explica condicions en què es fa probable el consum d’alguna substància, encara que la seva presència no és necessàriament causa. L’elecció de professions es va deure al fet que, en la seva futura pràctica, es mostrin interessats en l’atenció integral al pacient addicte i la prevenció de les drogodependències.

Cal revisar condicions de formació. El 20% dels estudiants desconeix la definició de droga de la OMS i no sap les característiques que presenta una persona addicta; El 29% sosté que és una persona emergent de la societat amb mals hàbits, marginal i perillós que presenta problemes amb la llei; 43% desconeix com aborda i considera la llei de salut mental les addiccions i qui la pateixen; 35% ignora la disposició per l’internament d’un pacient addicte, el 31% creu que la tinença i consum a la via pública de marihuana està despenalitzat, 68% considera de baix o cap risc fumar marihuana i 20% creu que no hi ha risc en el consum esporàdic de cocaïna, èxtasi i inhalants.

A més de la necessitat d’incloure en plans d’estudis a les addiccions, és indispensable rever la formació professional. La majoria dels estudiants no està formada per un abordatge integral. Desconeix conceptes bàsics sobre addiccions, el marc legal en el qual han d’exercir la seva professió i té una baixa percepció del risc que representa el consum per a la salut. Aquesta realitat mostra certa vulnerabilitat en la formació d’aquests estudiants, que minimitza el risc i naturalitza el consum.

La percepció de risc és una opinió subjectiva sobre el dany associat al consum de drogues. I la dels estudiants és molt baixa. El fenomen de les addiccions i la seva prevenció defineix realitats on influeixen l’escola, la universitat, l’entorn laboral i recreatiu. Els patrons generals de cultura ofereixen situacions de risc davant del consum de drogues i desenvolupen certa tolerància. L’educació té un compromís ineludible amb aquesta conformació cultural. I la formació del recurs humà de salut té un deute. Representa un desafiament encara no enfrontat.

Article original publicat a http://www.clarin.com via lasdrogas.info