Informe OEDA 2022: Alcohol, tabac i drogues il·legals a Espanya

La funció primordial de l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA) és oferir una visió global de l’evolució i les característiques del consum de substàncies psicoactives (incloent alcohol, tabac, hipnosedants, analgèsics opioides, drogues il·legals i noves substàncies), altres trastorns comportamentals i els problemes associats, a Espanya. Per això s’empra informació procedent de diverses fonts que, una vegada analitzada i contextualitzada, hauria d’ajudar a responsables polítics, associacions, professionals i consumidors a l’hora de prendre decisions sobre aquestes qüestions en els seus àmbits respectius.

L’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA) fa públic el seu informe cada any. S’hi compila sistemàticament informació de les diferents fonts i sistemes d’obtenció de dades sobre aspectes del consum i les seves conseqüències, de reducció de la demanda de drogues, i també sobre el control de la seva oferta.

La continuïtat d’aquest informe al llarg dels anys i el manteniment de les sèries i de la seva comparabilitat són un dels actius més importants d’aquesta Delegació del Govern. Al llarg dels anys i dels canvis, totes les persones que l’han dirigida han vetllat per preservar-lo. En aquesta edició s’inclouen els resultats detallats de l’Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES) de l’any 2021, juntament amb l’anàlisi dels indicadors d’admissions a tractament, urgències i mortalitat relacionada amb les drogues, a més dels seus tendències fins al 2020. Inclou també informació sobre altres problemes relacionats, com ara les infeccions en consumidors o el consum problemàtic, així com capítols específics dedicats al Sistema Espanyol d’Alerta Primerenca (SEAT) sobre noves substàncies psicoactives, o relatius a l’oferta de drogues i les mesures de control.

Enllaç al document.

Gramàtica de la prevenció. Document tècnic per a la prevenció local de les addiccions

“Gramàtica de la prevenció d’addiccions” és un recorregut per les darreres dècades de prevenció al nostre país, una radiografia de la seva situació actual i un conjunt de propostes de futur.

Està escrita des de la perspectiva pragmàtica de qui ha d’aplicar programes de prevenció al territori comptant amb els ajuntaments, els diversos sistemes professionals que intervenen en la matèria, els agents socials, els mitjans de comunicació i els agents clau locals.

Partint d’un anàlisi crític de la situació de la prevenció i dels desafiaments que té plantejats, proposa una sèrie d’alternatives locals que en poden impulsar el desenvolupament en els propers anys.

Autor : Alfonso Ramírez de Arellano