Formació al Màster en drogodependències de la Universitat de Barcelona

Aquí us deixem l’article publicat al butlletí de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona dins la categoria d’infància, adolescència i família. Un resum de la jornada de  “Plans Territorials de prevenció de drogodependències”, a on van participar , el Delegat del Govern del Plan Nacional sobre drogas, Francisco de A. Babín, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Dr. Joan Colom, director de la Subdirecció General de drogodependències  de la Generalitat de Catalunya, la Dra. Teresa Brugal, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i laNúria Garcia, Tècnica de Suport Comunitari en prevenció de les drogodependències de l’Àrea d’Atenció a les Persones del centre SPOTT de la Diputació de Barcelona

Formació al Màster en drogodependències de la Universitat de Barcelona

 Font: Diputació de Barcelona

 

El passat divendres 27 de març, en el marc de la Jornada de formació sobre Plans Territorials de prevenció de drogodependències del Màster de drogodependències de la Universitat de Barcelona, l’equip tècnic del Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona va impartir una primera sessió centrada en el desplegament de Plans de drogodependències a l’àmbit local.

En aquesta primera part de la jornada es van explicar les diferents modalitats de plans de prevenció que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la demarcació, quines dificultats es tenen a nivell institucional alhora d’elaborar un Pla de drogues i quina estructura han de tenir els Plans de drogues També es van presentar els plans de drogues de petits municipis ( fins a 10.000 h.), mitjans ( entre 10.000 i 50.000 h.) i grans (de més de 50.000 h), així com plans comarcals i d’agrupacions de municipis, i la primera campanya de sensibilització del consum d’alcohol “Veure abans de Beure”realitzada al 2014 per  l’Ajuntament de Begues dins el seu Pla local de drogodependències.

La segona part de la jornada es va dedicar a la presentació del Pla de drogues de la Ciutat de Barcelona (2013-2016), a càrrec de la Dra. Teresa Brugal, de l’Agència de Salut Pública. Durant la seva presentació, va exposar la metodologia emprada en la realització de la diagnosi i les línies estratègiques del Pla. Va presentar també els diferents programes que es realitzen a l’àmbit educatiu, destacant el programa PASE i el programa Sobre canyes i petes de prevenció universal. En l’àmbit del lleure va destacar el programa De marxa fent esport, de prevenció selectiva) i el Servei d’orientació sobre drogues SOD, de prevenció indicada.

A la tercera part, el Dr. Joan Colom, director de la Subdirecció General de drogodependències  de la Generalitat de Catalunya, va parlar dels reptes actuals en la prevenció i atenció a les drogodependències fent incís en el marc legislatiu i institucional actual, els models de governança en les addiccions, projectes de cooperació internacional i en el treball d’acreditació de programes preventius.

Per últim, va concloure la jornada el Delegat del Govern del Plan Nacional sobre drogas, Francisco de A. Babín, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  qui va parlar sobre les polítiques de drogodependències des d’una perspectiva nacional i transnacional. El Plan Nacional sobre drogues té com a objectiu coordinar les distintes administracions, entitats i ONGs de l’àmbit de les drogodependències.

Babín va parlar de com es coordina l’administració general de l’estat amb les comunitats autònomes i el Plan Nacional sobre drogues en polítiques de drogues; de les grans línies del PNSD; quina és la  financiació en l’àmbit de les drogodependències  i  les seves competències. Per últim va parlar  de l’estratègia nacional sobre drogues 2009-2016 i va presentar a grans trets els resultats de l’enquesta domiciliària sobre drogues ( EDADES 2013).

De les principals conclusions d’aquesta en destaquen la baixa percepció de risc del consum de cànnabis i el consum problemàtic d’alcohol a Espanya ( un 4,5 % de la població fa un consum de risc).  Els grans reptes són treballar la banalització del risc associat al consum i les noves addiccions.