Realitat actual del consum i addicció a l’heroïna a Barcelona.

La conferència oberta inaugural del 2n curs del Màster de Drogodependències serà a càrrec de Josep Rovira el proper 11 d’octubre a IL3.

Josep Rovira, treballador social i director de l’àrea de Drogues d’ABD , serà l’encarregat d’inaugurar el 2n curs de l’actual edició del Màster abordant un tema d’actualitat com és el consum i les problemtàtiques de l’addicció de l’heroïna a Barcelona i altres municipis annexos.

Entre d’altres temes Josep Rovira tractarà la Reducció de Danys fruït de la incidència històrica de l’heroïna, en com es presenta la RDD en l’actualitat amb població de consum actiu en situació de marginalitat i extrema pobresa, el consum d’heroïna i tràfic avui, i com desmuntem mites tot fent un repàs d’estat de la qüestió.

L’acte tindrà lloc el proper divendres 11 d’octubre a les 12:30h en la sala d’actes d’IL3-UB, serà gratuït però cal inscripció prèvia a administra@formadrog.net . Posteriorment a la conferència tindrà lloc l’entrega de diplomes de la promoció anterior.

Opinió : El risc de no informar sobre drogues

drogas polemica

En pocs mesos hem viscut polèmiques diverses a Bilbao, Saragossa i també a Barcelona sobre la prevenció de drogues i com aconseguir que sobretot els més joves no tinguin problemes amb elles.

Malauradament, aquestes crítiques no han vingut de professionals o científics que alerten sobre quines accions s’han de fer o no per aconseguir tal objectiu. Fins i tot m’atreviria a dir que les crítiques tampoc anaven dirigides directament a aquestes formes d’actuar i de prevenir. Aquestes crítiques tenen l’origen en partits polítics que volen desgastar i criticar altres partits polítics, sense tenir en compte que el seu propi partit finança aquestes mateixes estratègies preventives en altres ciutats o províncies o fins i tot al congrés.

De discursos sobre drogues n’hi ha molts i molt diversos, i segurament gairebé tots tenen sentit, perquè és tan important el que es diu com a qui s’adreça.

Perfectament puc ser defensor de l’abstinència si la dirigeixo a dones embarassades, a conductor/es o als i les joves que encara els queda lluny això de consumir, però tan encertat és reforçar l’abstinència en alguns com intentar reduir els riscos o danys en altres. Hi ha persones que encara que tinguin un consum nociu no tenen intenció d’abandonar-lo o no estan en un moment de la seva vida per deixar allò que ell o ella considera la benzina que cada dia el fa funcionar.

Llavors als consumidors només els podem oferir l’abstinència? Haurem d’esperar que estiguin realment malament per poder intervenir?

Potser podem aconseguir moltes coses sense haver d’arribar als problemes greus i poder actuar amb aquestes persones consumidores, siguin d’alcohol, cànnabis o cocaïna.

Les campanyes desenvolupades a Bilbao, Saragossa o Barcelona, ben dirigides als que han d’arribar, són campanyes que han demostrat la seva eficàcia sempre que no s’escapin d’aquesta població consumidora a la qual va destinada. I és aquí on els mitjans de comunicació cauen en el parany, és aquí on poden fer mal a aquestes actuacions.

Els mitjans donant altaveu a baralles entre partits, inconscientment, transmeten els missatges inadequats sobre drogues als que no consumeixen o no s’ho han plantejat mai. La notícia no hauria de centrar-se en les accions preventives sobre les drogues, la notícia hauria de ser: “Els partits es barallen, un cop més”. Encara que això últim, malauradament, ja no és notícia.

El problema mundial de la percepció de les drogues: Com contrarestar els prejudicis sobre les persones que usen drogues?

La Comissió Global de Polítiques de Drogues subratlla com les percepcions negatives sobre les persones que usen drogues emmarquen la seva discriminació, i suggereix propostes perquè les autoritats i el públic en general acabin amb el cicle d’estigma.

 

problem drugs world

 

Informes anteriors de la Comissió Mundial sobre Polítiques de Drogues han mostrat com els danys potencials de les drogues per a les persones i les comunitats es veuen exacerbats per les polítiques repressives de control de drogues a nivell local, nacional i internacional. El present informe, si bé reconeix plenament l’impacte negatiu que l’ús problemàtic de drogues sol tenir en la vida de les persones, se centra en com les actuals percepcions de les drogues i les persones que les fan servir s’alimenten i desapareixen de les polítiques prohibicionistes .

De fet, les reformes de les polítiques de drogues de vegades han estat difícils de realitzar, dissenyar o implementar perquè les polítiques i respostes actuals sovint es basen en percepcions i creences apassionades, i el que haurien de ser discussions fàctiques, com ara l’eficiència de la reducció de danys, són freqüentment tractades com debats morals.

El present informe té com a objectiu analitzar les percepcions i els temors més comuns, contrastar-los amb l’evidència disponible sobre les drogues i les persones que els utilitzen, i sobre aquesta base recomanar canvis que puguin promulgar per donar suport a les reformes cap a polítiques de drogues més efectives.

On aconseguir-ho?

DESCARGAR PDF (1,46MB)

Informe mundial sobre les drogues 2016

L’Informe Mundial sobre les Drogues 2016 es publica després d’un moment històric en la política mundial en matèria de drogues, el període extraordinari de sessions de l’Assemblea General sobre el problema mundial de les drogues.

 

informe drogas mundial 2016

 

En el capítol I es presenta un panorama general de l’oferta i la demanda d’opiacis, cocaïna, cànnabis, estimulants de tipus amfetamínic i noves substàncies psicoactives, així com els seus efectes en la salut. També s’examinen les dades científiques disponibles sobre el policonsum de drogues, la demanda de tractament per problemes d’abús de cànnabis i l’evolució de la situació en algunes parts del món després d’haver-legalitzat el consum de cànnabis amb fins recreatius.

El capítol II se centra, des de la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en els mecanismes de la interacció entre el problema mundial de les drogues i el desenvolupament sostenible en tots els seus aspectes.

Enllaç al document en pdf

Per què les drogues són cada vegada més invisibles?

 Aquí us deixem un article del professor Domingo Comas Arnau, qui impartirà la classe del proper divendres 12 de desembre de 2014.

Domingo Comas Domingo Comas Arnau. Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, a més de llicenciat en Antropologia, professor de la UNED, investigador actiu amb nombroses publicacions en els àmbits d’addiccions, centres residencials, joventut, exclusió social i metodologia de la investigació. Ha exercit diferents tasques per a les Administracions Públiques i ha exercit com a supervisor de programes d’intervenció adreçats a persones amb dificultats extremes.

Per què les drogues són cada vegada més invisibles?

Al llarg de segle XX els antropòlegs han mostrat com ja en les anomenades “bandes de farratgers(el que abans es deien caçadors recol·lectors“), s’adoptava el criteri de “no parlard’aquelles coses que suposen un problema per al grup. Així quan la situació de sequera amenaça la supervivència, el grup es trasllada cap a un nou pou amb aigua, però ningú esmentava la sequera com a causa del canvi d’emplaçament, sinó que es traslladaven perquè algun dels ancians homes “havia tingut un somni“. En alguns pobles primitius quan apareix algun tipus de problema entre persones, està molt mal vist parlar-ne, i prefereixen resoldre mitjançant un “duel de cançons”, en el qual no s’al·ludeix en cap cas al conflicte, però se li dóna la raó al què canta millor. En els complicats sistemes de parentiu de Polinèsia, els freqüents casos d’incest no són mai al·ludits, perquè l’aplicació de la llei suposaria l’execució dels protagonistes, els quals són acusats d’un altre delicte o d’estar bojos, per allunyar-los del poblat i que deixin de donar “mal exemple”.

Es pot pensar que aquesta negació de la realitat està bé, que és una forma d’evitar les arestes més insuportables de la realitat i així, cap que no sap, cor que no sent. Potser per aquest motiu, en els temps de l’esclavitud, la quasi totalitat dels ciutadans de les societats esclavistes suposava que els esclaus eren feliços amb la seva condició i que la llibertat era dolenta per a ells. Fa tot just deu anys la gran majoria dels espanyols suposava que la violència de gènere era una cosa natural de la qual era millor no parlar. Són infinits els habitants del planeta que han patit abusos sexuals en la seva infantesa i prefereixen callar per mantenir la il·lusió d’una família tipus casa de la praderia“.

Tot això ens permet pensar que en la societat el més ignot pot ser molt proper i que tothom coneix perfectament.

En l’últim terç de segle, de les drogues s’ha parlat molt. Potser massa en algunes ocasions. Però ara està molt mal vist parlar-ne. En el seu dia es van posar en marxa plans nacionals, autonòmics i municipals de drogues, xarxes assistencials especialitzades i objectius específics en el sistema escolar. Però ara una poderosa tendència intenta fer-nos oblidar que tot això té a veure amb les drogues. Els programes de prevenció s’adrecen només a “vulnerables”, però vulnerables davant que? Les xarxes assistencials han de “normalitzar” i atendre bàsicament als “problemes associats”. Però els problemes associats” de qui?.

Sens dubte aquestes actituds han crescut com a efecte d’anteriors maximalismes, a l’ombra d’un drogocentrisme obsessiu i poc recomanable. En aquest context la irrupció dels programes de reducció del dany i del risc, així com nocions com el consum responsable o la prevenció secundària de riscos, ens han permès corregir anteriors errors. Però això no res a veure amb l’intent de “fer invisibles a les drogues“.

Aquelles organitzacions que treballen en programes de reducció del dany distingeixen molt tots dos processos. D’una banda, es tracta d’evitar que els addictes siguin exclosos de les accions i intervencions sanitàries i socials perquè decideixen seguir consumint, impedint al mateix temps qualsevol tipus de discriminació sobre els mateixos. És més, cal posar en marxa accions prioritàries perquè el seu propi consum els defineix com un grup d’especial risc. Però per altra banda, i justament per aquest motiu, cal mantenir la visibilitat del consum. Per què desenvolupem programes de metadona, vam repartir xeringues o formem a agents de salut a les presons? Doncs perquè hi ha addictes empresonats que segueixen consumint a la presó. Podríem negar-ho, com passava fa uns quants anys, però llavors ens enfrontaríem a altes xifres mortalitat. Si no volem, ni podem, emmascarar les drogues a les presons Per què tractem de fer-ho al conjunt de la societat?

Pensa algú que per deixar de parlar del VIH / SIDA les taxes d’infecció van a reduir-se? Ningú, tot el contrari, tothom sosté que “el coneixement i la informació són necessaris“. I el mateix passa amb qualsevol problema sanitari o social Imagina algú que per deixar de parlar del fracàs escolar les taxes d’idoneïtat i els resultats del sistema educatiu van a millorar?

No obstant això amb les drogues ha començat una fase de silenci, un intent d’ocultar. Per què? Doncs crec que per la mateixa raó per la qual durant anys es ocult la violència de gènere: sobre el que no se sap no se sent.

No es pot amagar la SIDA perquè les seves conseqüències hi són i la representació mediàtica de les mateixes és indefugible. Però, de les drogues, cada vegada es parla menys. De tant en tant rep informació sobre l’aprensió d’una partida i la detenció d’alguna banda organitzada. Però els addictes, sobre el consum, sembla millor guardar silenci perquè així serem més feliços. Davant d’aquest mur de silenci la paraula segueix sent la nostra millor arma.

Signat: Domingo Comas Arnau
Sociòleg, President de la Fundació Atenea / Grup GID
Publicat en Infonova nr.5 (pags 2-3) – Boletín de información de Dianova
http://www.dianova.es/

A través de lasdrogas.info, abril de 2006.

http://www.lasdrogas.info/