Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

SÒNIA GRACIELA MOLL GAMBOA

M’estén el cos i la mirada": Finit i infinit dels cos en la literatura femenina dels blogs

Treball de recerca de final de curs del Màster en Estudis de la Diferència Sexual.

Professora-tutora: María-Milagros Rivera Garretas

Publicat al Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33683

Universitat de Barcelona
Pujar ^