Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

DANIELA DENISSE AMIGO ARANCIBIA

Un cambio de percepciones que me han abierto camino a mi libertad y en esto, a reconocer sus...

Treball final del curs "La pràctica de la diferència", dins del Màster en Estudis de la Diferència Sexual de DUODA, Centre de recerca de dones, Universitat de Barcelona. Curs: 2012-2013, Tutoritzat per la Dra. Remei arnaus i Morral. El pots trobar al Dipòsit Digital de la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/56304

Universitat de Barcelona
Pujar ^