Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

Text en format PDF

IVETTE ROCHE ANDREU

Exercici tema 4 de l'assignatura La novetat Fèrtil. Experièncias i pràctiques artístiques

Professora: Donatella Franchi

Universitat de Barcelona
Pujar ^