Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

M. PILAR GARCINUÑO GONZÁLEZ

INVESTIGANDO PARA NO SUFRIR LO INSUFRIBLE Y VIVIR LIBREMENTE

Treball final del curs "La pràctica de la diferència", dins del Màster en Estudis de la Diferència Sexual de DUODA, Centre de recerca de dones, Universitat de Barcelona. Curs: 2012-2013, Tutoritzat per la Dra. Dra. María-Milagros Rivera Garretas. El pots trobar al Dipòsit Digital de la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/56317

Universitat de Barcelona
Pujar ^