Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

Text en format PDF

ELINA PEREIRA OLMEDO

Dolor, herida y vínculo. De l'assignatura La novetat fèrtil. Experiència i pràctique artístiques.

Professora: Donatella Franchi

Universitat de Barcelona
Pujar ^