Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

FRANCESCA LLODRA GRIMALT

La indiferencia judicial ante la diferencia de ser madre o ser padre...

Treball final del Diploma de postgrau "La pràctica de la diferència", dins del Màster en Estudis de la Diferència Sexual de DUODA, Centre de recerca de dones, Universitat de Barcelona. Curs: 2012-2013, Tutoritzat per la Dra. Laura Mora Cabello de Alba. El pots trobar al Dipòsit Digital de la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/56321

Universitat de Barcelona
Pujar ^