Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

AURA TAMPOA LIZARDO

Mis abuelas, nuestros cuentos

Treball de recerca final Màster en Estudis de la Llibertat Femenina (curs 2010-2011), tutoritzat per la Dra. Caroline Wilson. El podeu trobar al Dipòsit Digital de la UB: : http://hdl.handle.net/2445/50645

Universitat de Barcelona
Pujar ^