Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

 Exercici tema 3 de l'assignatura La novetat fèrtil. Experiència i pràctiquess artístiques.

Text en format PDF

MAITE LORENTE

Exercici tema 3 de l'assignatura La novetat fèrtil. Experiència i pràctiquess artístiques.

Professora: Donatella Franchi .

Universitat de Barcelona
Pujar ^