Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

PAULA DOMANICO SANGUINETTI

Donde la mística y la política de mujeres se tocan

Trebal de fi de Màster en Estudis de la Diferència Sexual, Universitat de Barcelona. DUODA, Centre de recerca de dones, curs: 2011-2012. Tutora: Dra. Núria Jornet i Benito.
El pots trobar al Dipòsit digital de la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53409

Universitat de Barcelona
Pujar ^