Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

SÒNIA MOLL GAMBOA

Les trementinaires: sabers femenins a la corda fluixa

Treball de recerca de final de curs del Màster en Estudis de la Diferència Sexual, Universitat de Barcelona. DUODA, Centre de recerca de dones, curs: 2009-2010, Tutora: Dra. Carmen Caballero Navas.
El pots trobar al Dipòsit Digital de la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53464

Universitat de Barcelona
Pujar ^