FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Informa’t sobre com funciona la mobilitat internacional, aquí trobaràs tot el que et cal saber si estàs pensant en realitzar un intercanvi.

Programes, calendari i presentació de les sol·licituds

Hi ha diferents programes de mobilitat internacional, als quals pots participar com a estudiant de la Facultat, i la modalitat de sol·licitud individual:

   • Programa Erasmus+ Estudis: Mobilitats acadèmiques, amb finançament de la Unió Europea, a universitats d’Europa i països associats, amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té firmat un conveni d’intercanvi d’estudiants. Possiblitat de sol·licitar també altres ajuts econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre a l’octubre/novembre  del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.
   • Programa Erasmus+ Pràctiques: Mobilitats de pràctiques, amb finançament de la Unió Europea, a Europa i països associats. Acostuma a haver-hi diferents terminis per a la presentació de sol·liticuds al llarg del curs acadèmic. Cal tenir present la convocatòria a la que cal presentar-se en funció del període en el qual es vagin a realitzar les pràctiques
   • Programa Erasmus+ KA107: Mobilitats acadèmiques, amb finançament de la Unió Europea, a països de fora de la Unió Europea. Possiblitat de sol·licitar també altres ajuts econòmics. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats, normalment semestrals, que s’obre a l’octubre/novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat. Poden haver-hi convocatòries extraordinàries.
   • Programa Global Faculty: Mobilitats acadèmiques a universitats d’arreu del món amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té firmat un conveni d’intercanvi d’estudiants. Possiblitat de sol·licitar diferents ajuts econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre a l’octubre/novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.
   • Programa Global UB: Mobilitats acadèmiques a universitats d’arreu del món amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té firmat un conveni d’intercanvi d’estudiants. Possiblitat de sol·licitar diferents ajuts econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre a l’octubre/novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.
   • Sol·licitud individual: Mobilitats a universitats d’arreu del món amb les quals ni la facultat ni la universitat té establert un conveni de mobilitat d’estudiants. La modalitat de sol·licitud individual no forma part dels programes de mobilitat internacional de la UB, és per això que no comparteix totes les característiques d’aquests programes. La diferència més destacada és que realitzar un intercanvi sota aquesta modalitat no eximeix de pagar les taxes a la universitat estrangera, per tant, cal pagar la matrícula tant a la UB com a la universitat de destinació. Acostuma a haver-hi una únic període de presentació de sol·licituds, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre a l’octubre/novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.

Consulta la secció de Programes Internacionals de la nostra pàgina web per accedir a tota la informació de cada un dels programes.

Es pot optar per més d’un centre en la mateixa sol·licitud i presentar simultàniament vàries sol·licituds, sempre i quan siguin per a Programes de Mobilitat Internacional diferents. Els requisits, terminis i documentació a presentar varien d’un programa a un altre, així que cal llegir atentament la informació de la convocatòria de cada programa. La informació es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web, a la secció Programes de Mobilitat Internacional. La informació s’actualitza a la web tan bon punt s’obre cada nova convocatòria. La informació de la convocatòria passada et pot servir a mode d’orientació. Les convocatòries acostumen a obrir-se al novembre per a la majoria d’aquests programes. No obstant, les dates poden variar d’un curs acadèmic a un altre, per tant és imprescindible que consultis la informació específica de cada convocatòria. Si et passes per l’oficina a mitjans d’octubre et podrem orientar sobre les dates previstes de la següent convocatòria. Tan bon punt s’obren les convocatòries, l’Oficina de Relacions Internacionals actualitza tota la informació a la pàgina web i realitza una sessió informativa de les convocatòries obertes per les mobilitats del següent curs acadèmic i tota la informació relativa a aquestes.

Tria de la destinació

Consulta les places disponibles en el marc de cada un dels programes de mobilitat internacional a la secció de Programes de Mobilitat Internacional de la nostra pàgina web. La Facultat d’Economia i Empresa és molt activa en la cerca i avaluació dels convenis que té establerts, per tant tingues present que poden haver-hi canvis d’una convcocatòria a la següent, tot i que el gruix de les places acostuma a mantenir-se. En la resta de programes també poden haver-hi canvis en les destinacions d’una convocatòria a l’altra. Fins que no es publiqui la nova convocatòria dels diferents programes de mobilitat internacional, tot i que no acostuma a haver-hi grans canvis, la informació et servirà a mode orientatiu.

L’elecció de la plaça és molt important! És molt important que realitzis correctament la tria de la plaça. Tingues en compte, no només la destinació que més t’atrau, sinó tota la informació que et detallem a continuació per assegurar l’èxit de la teva mobilitat.

 • Ensenyament: Per als programes Erasmus+ estudis i Global Faculty és imprescindible que la plaça estigui ofertada per al teu ensenyament. Per als programes generals de la UB (Global UB i Erasmus+ KA107), les places acostumen a estar obertes a tots els estudiants de la UB. Poden haver-hi algunes restriccions que estarien indicades a la informació específica de cada plaça. Quan el programa està obert a tots els estudiants de la UB és imprescindible que t’asseguris que la universitat que t’interessa ofereix el teu ensenyament i que la seva oferta de cursos és adequada als teus interessos.
 • Cursos: A més de prendre en consideració la destinació que més t’atrau, consulta també l’oferta de cursos! Cada universitat té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure’s millor o pitjor a les teves necessitats en funció de les assignatures que vulguis cursar a l’estranger. Els cursos que podràs cursar a la universitat estrangera hauria de ser un dels elements més importants a tenir en compte alhora de fer la teva tria de places.
 • Requisits d’idioma: Assegura’t que demanes només aquelles places a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma, si no t’arrisques a que es denegui la teva sol·licitud, tant per part de la UB com de la universitat estrangera. Quan el nivell de l’idioma és obligatori, o es demana algun certificat específic, en cas de no acreditar el nivell establert o presentar el certificat requerit, no s’assignarà la plaça.
 • Altres requisits específics o consideracions importants de cada plaça: en cas que n’hi hagi, la podràs trobar estacada en vermell, clicant a més informació al cercador.   Assegura’t que tens present tots aquests requisits i  informació important de cada plaça (nota mínima d’expedient acadèmic, restriccions pel que fa al període de l’estada, etc).
 • Calendari acadèmic: El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Et recomanem consultar el calendari acadèmic de les universitats que t’interessen perquè, en funció d’aquest, pot ser més adient que hi vagis el primer o el segon semestre. Per exemple, a les universitats d’Alemanya i a la majoria de les d’Àustria és recomanable anar-hi el segon semestre perquè els semestres comencen i acaben molt més tard que els nostres, i per tant, si hi vas el primer semestre tornaràs quan aquí ja hauran començat les classes. Per altra banda, en aquelles universitats on els semestres comencin i acabin abans que els nostres és recomanable anar-hi el primer semestre perquè si hi vas el segon, et coincidirà l’inici de les classes a la universitat de destí amb els exàmens de gener de la Facultat, i no es pot garantir que puguis trobar una alternativa per avaluar-te, així podries perdre la convocatòria de l’examen de gener. En el cas de les estades anuals, el calendari acadèmic és indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre.
 • Despeses econòmiques: Un altre factor important que pots voler tenir en compte és el cost de la vida a la destinació que elegeixis, per exemple, algunes capitals europees són molt cares pel que fa a l’allotjament i altres despeses imprescindibles i alguns països i/o ciutats permeten viure-hi amb una quantitat de diners molt més ajustada que d’altres.
 • Visats: En cas que no tinguis la nacionalitat d’algun dels països de la Unió Europea (per mobilitats dintre de la UE) o que realitzis un intercanvi fora de la Unió Europea, has de tenir en compte que hauràs de tramitar el visat d’estudiant. En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació de documentació addicional per a l’expedició del visat. Aquesta documentació addicional pot ser molt variada, podent incloure des de títols específics d’anglès (TOEFL, IETLS, etc.) a certificats mèdics o justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger -per exemple, per anar a Estats Units s’ha de justificar que es disposa aproximadament d’uns 6500 euros per semestre i per anar a Corea d’uns 2500 euros per semestre, però recorda que aquesta quantitat varia d’un país a un altre i pot variar també d’un any a un altre. Informa’t bé de quins són els tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països als que vulguis sol•licitar l’intercanvi. Ho pots consultar amb la ORI de la universitat estrangera o directament al consolat o ambaixada del país estranger.
 • Organització de l’intercanvi a la universitat estrangera: És important que et miris la pàgina web de l’oficina de relacions internacionals de les universitats estrangeres, allà podràs trobar la informació que tenen publicada pels estudiants que van a fer-hi un intercanvi, hi ha universitats on aquesta informació és molt exhaustiva i així podràs saber com gestionen els intercanvis, l’allotjament, les activitats que organitzen pels estudiants internacionals i tot allò que per a ells és important que tinguis en compte com a estudiant d’intercanvi a la seva institució. Pots escriure, sempre que ho necessitis, a l’oficina de relacions internacionals de la universitat estrangera per demanar aquella informació que necessitis (cursos, programes de les assignatures, opcions d’allotjament, etc).

Requisits d'idioma

Has de saber que degut a l’alt volum de mobilitat existent actualment les universitats són cada cop més exigents pel que fa al nivell d’idioma i és important que el nivell de l’idioma estranger s’hagi treballat prèviament a la presentació de la sol·licitud. Si estàs pensant en realitzar un intercanvi, posa’t les piles amb l’idioma!

El nivell d’idioma estranger l’has d’acreditar d’acord al que estableix el Procediment d’Acreditació Lingüística, excepte per a aquelles places o idiomes en els que s’indiqui altra cosa. Consulta el Procediment d’Acreditació Lingüística de la convocatòria de cada programa del curs acadèmic en el qual presentis la sol·licitud per assegurar-te que acredites correctament el teu nivell d’idioma. Podràs trobar tota la informació actualitzada sobre el procediment a la secció Programes de mobilitat internacional de la pàgina web, tan bon punt s’obri cada convocatòria. Si la convocatòria ja ha passat, la informació et servirà a mode orientatiu fins a la publicació de la nova convocatòria.

Requisits d'idioma dels programes de la Facultat: Erasmus+ Estudis i Global Faculty

En relació a les places dels programes de la Facultat d’Economia i Empresa, Erasmus+ Estudis i Global Faculty, cal que tinguis també present la següent informació:

A l’oferta de destinacions Erasmus+ Estudis i Global Faculty de la Facultat de la nostra pàgina web trobaràs indicat el nivell d’idioma per a cada una de les destinacions. Has de tenir en compte:

Per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B1, en cas contrari la sol·licitud es considerarà exclosa. A més, cal consultar el nivell específic requerit per a cada plaça, que pot ser més alt:

 • Per a les places on s’indica: “MANDATORY nivell x” no s’assignarà plaça si no s’arriba al nivell exigit
 • Per a les places on s’indica: “RECOMMENDED nivell x” l’Oficina de Relacions Internacionals assignarà plaça tot i que no s’arribi al nivell recomanat. No obstant, tingues en compte que la decisió última sempre dependrà de la universitat de destí i per tant et recomanem que només sol•licitis aquelles universitats a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma. Sinó t’arrisques a que, tot i tenir la plaça assignada per nosaltres, la universitat estrangera no accepti la teva candidatura i denegui la teva acceptació.
 • Hi ha algunes places per a les quals es demana un títol acreditatiu de l’idioma específic (IELTS; TOEFL; Cambridge Certificates). En cas que així sigui, no s’assignarà plaça si no es presenta el certificat corresponent en el moment de presentar la sol·licitd. Recorda de fer la inscripció a l’examen corresponent amb suficient antel·lació com per tenir els resultats en el moment de la convocatòria.
 • Per als idiomes italià i portuguès també es pot acreditar, d’acord als mateixos procediments, en el moment de fer la sol·licitud. Existeix, però, l’opció de prorrogar la presentació de l’acreditació fins al moment de realitzar l’intercanvi. En aquest cas, sinó s’acredita el nivell d’idioma en el moment de fer la sol·licitud, serà imprescindible presentar el document compromís d’idioma en el moment de realitzar la sol·licitud. No obstant això, tingues en compte que també per al portuguès i l’italià, si a hi ha qualsevol nivell mínim indicat com a “MANDATORY”, serà necessari acreditar el nivell mínim indicat en el moment de fer la sol·licitud.

Requisits d'idioma de la resta de programes

 • Erasmus+ pràctiques: S’ha d’acreditar el nivell d’idioma en el qual es vagin a realitzar les pràctiques d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística.
 • Global UB: Al SOP i als documents que trobaràs a la pàgina web de la convocatòria, Annex 1 i Requisits lingüístics Global UB Mobility, hi ha especificat el nivell d’idioma que es demana per a cada plaça. S’haurà acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüísitca, tot i que és possible que per algunes places sigui necessari presentar un títol específic (IELTS, TOEFL, etc), d’acord al que s’indica en aquests documents.
 • Erasmus+ KA107: Al SOP i al l’Annex 1 que trobaràs a la pàgina web de la convocatòria, hi ha especificat el nivell d’idioma que es demana per a cada plaça. S’haurà acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüísitca, tot i que és possible que per algunes places sigui necessari presentar un títol específic (IELTS, TOEFL, etc).

Reconeixement acadèmic

El reconeixement acadèmic dels cursos que podràs realitzar a la universitat de destinació ve regulat per la Normativa d’equivalència acadèmica de la Facultat. Pots conultar-la al següent enllaç. Et servirà per saber com està regulat i com funciona el reconeixement de les assignatures que realitzis a l’estranger i sobretot per saber el que, en qualsevol cas, és impossible reconèixer en la teva estada a l’estranger. La normativa pot canviar d’un any a un altre, però podràs fer-te una idea aproximada de com funciona el reconeixement acadèmic de les assignatures cursades a l’estranger.

El reconeixement que podràs realitzar està regulat, a grans trets, de la següent manera:

 • Si vols reconèixer assignatures obligatòries del teu pla d’estudis: Has de trobar assignatures a la universitat estrangera que per programa i nombre de crèdits siguin similars a les que vols reconèixer a la UB. Tip: pot semblar complicat, però només amb el nom de l’assignatura molts cops ja pots saber si hi ha o no correspondència, alguns exemples en serien: Corporate finance – Finances corporatives, International Marketing – Màrqueting internacional, Strategic Management – Direcció Estratègica, History of Economic Thought – Història del Pensament Econòmic, etc. Si dubtes, mira’t els programes! A priori, sempre que els programes i el nombre de crèdits siguin similars (assignatura a l’estranger i assignatura a la UB), podràs reconèixer qualsevol assignatura del teu pla docent.
 • Si vols reconèixer assignatures optatives: En aquest cas, és molt més fàcil, per això recomanem sempre marxar amb l’optativitat. Per a les assignatures optatives tens dues opcions de reconeixement. La primera funciona com en el cas de les assignatures obligatòries, si trobes a la universitat estrangera una assignatura que per contingut i nombre de crèdits es correspon amb una de les assignatures optatives del teu plau d’estudis, la podràs reconèxier. A més però, tingues en compte que també podràs reconèixer com a assignatura optativa -a través de la figura de l’optativa Erasmus- qualsevol assignatura que ofereixi la universitat estranegra, sempre i quan tinguin a veure amb el teu àmbit acadèmic. Així doncs, podràs reconèixer assignatures que no estiguin al teu pla docent, com a assignatures optatives Erasmus, en aquest cas et donarem el mateix nombre de crèdits que té l’assignatura a l’estranger
 • Limitacions: Tingues en compte però que NO es poden reconèixer assignatures matriculades i no superades a la Facultat anteriorment, assignatures d’àmbit espanyol o català ni esports. En el cas dels idiomes poden haver-hi limitacions.

La realització d’un intercanvi sempre comporta una certa incertesa prèvia en relació als cursos que es podran reconèixer a la universitat estrangera, pels diferents factors que t’expliquem a continuació. És per això que, en cas que estiguis interessat a realitzar un intercanvi, des de l’Oficina de Relacions Internacionals et recomanem deixar-te l’optativitat. Si marxes a l’estranger amb l’optativitat, tindràs molta més flexibilitat en l’elecció de cursos i tot et resultarà una mica més senzill. És important que tinguis en compte aquests factors que, prèviament a l’assignació d’una plaça i la matriculació definitiva a la universitat de destí, generen una certa incertesa en relació al reconeixment acadèmic:

 • Els cursos de la universitat de destí poden variar d’un curs acadèmic a un altre i a vegades les places estan limitades, així fins que no facis la matrícula dels cursos a la unievrsitat estranegra, no saps del cert quins cursos podràs realitzar finalment. És possible que no puguis inscriure’t a aquells cursos als que tenies previst fer-ho.
 • Fins que no realitzis la sol·licitud i se t’assigni una plaça, no podràs realitzar el DEA (Document d’Equivalència Acadèmica) que haurà de ser aprovat i signat pel teu tutor internacional -se t’adjudicarà un tutor amb la plaça assignada-, la cap d’estudis i el responsable de relacions internacionals de la Facultat. El DEA signat per totes les parts és el teu contracte acadèmic de l’intercanvi. Així doncs, fins que no tinguis una plaça assignada no podràs saber del cert quines equivalències et seran aprovades i quines no.
 • Per tots aquests motius, fins que no tinguis una plaça assignada no sabràs del cert quines assignatures se t’aprovaran. A més, fins que no hagis matriculat els cursos a la universitat de destí, tampoc sabràs del cert quines assignatures finalment podràs cursar i per tant quines assignatures podràs fer i reconèixer.
 • Has de tenir present la realització d’un intercanvi sempre comporta una certa incertesa, però tingues present que els beneficis que t’aportarà realitzar una estada acadèmica a una universitat estrangera compensen amb escreix aquest possibles perjudicis. Per evitar-los al màxim, consulta bé l’oferta de cursos de les univeristats en el moment de fer la tria de places i intenta marxar amb l’optativitat!

Si tens pensat participar als Programes de Mobilitat Internacional, des de l’Oficina de Relaciones Internacionals et recomanem deixar-te les assignatures optatives per a realitzar-les durant el teu intercanvi, ja que el reconeixement d’aquest tipus d’assignatures és el més senzill.

Si volguessis fer-te una idea aproximada sobre les assignatures que podràs reconèixer, el que has de fer a l’hora de triar universitat és fixar-te en l’oferta de cursos de la mateixa. Pots trobar el link al llistat cursos a la pàgina web de places Erasmus (banner “Places Erasmus”). Pensa però que aquest llistat és dels cursos que s’ofereixen en el curs actual, i que poden canviar respecte als que s’oferiran el curs següent, que és quan es realitzarà la mobilitat. Una altra de les opcions que et recomanem des de l’Oficina de Relacions Internacionals és que escriguis un correu electrònic a l’Oficina de Relacions Internacionals de la universitat estrangera demanant-los l’oferta d’assignatures a la que tindràs accés com a estudiant d’intercanvi. Un cop la tinguis, pots mirar-te les assignatures i els programes i d’acord a la normativa d’equivalència acadèmica podràs fer-te una idea aproximada sobre quines assignatures és possible que se’t reconeguin.

Alhora d’elegir les universitats que posaràs a la sol·licitud hauries de fixar-te en els cursos que s’ofereixen en aquesta universitat, per tal de fer-te una idea de les assignatures que podràs cursar en relació a les que hauries de fer en el marc del teu grau: recorda que per l’optativitat no cal buscar equivalència però per les assignatures obligatòries, sí.

Per últim, però, volem tornar a deixar clar que, tot i que hagis realitzat curosament aquesta tasca, fins que no tinguis un tutor assignat que t’aprovi les equivalències i fins que no hagis arribat a la teva universitat de destí i hagis fet el registre oficial de les assignatures, no tens garantit que podràs fer el reconeixent d’aquells cursos que voldries, ja que l’oferta d’assignatures de les universitats estrangeres pot variar d’un any a un altre i a més, és possible que hi hagi places limitades per a alguns cursos, pel que encara que estiguin ofertades, potser finalment no t’hi puguis matricular.

Estudiants de doble grau, EUS i màster

Dobles graus

Els estudiants de Dobles Graus poden participar a tots els Programes de Mobilitat Internacional de la Universitat. En qualsevol dels programes, el procés de sol·licitud, terminis, etc. són els mateixos que per a la resta d’estudiants regulars de la Facultat/Universitat, així que haureu de consultar la informació específica de cada convocatòria. És important tenir en compte que, per a cada un dels programes només es pot presentar sol·licitud a través d’un dels ensenyaments del doble grau.

Hauràs de tenir en compte que, el fet de que puguis sol·licitar un intercanvi a través de qualsevol d’aquests programes, està també determinat pel fet que a les universitats de destinació ofereixin assignatures que puguin encaixar en el teu ensenyament. És a dir, has d’assegurar-te que les destinacions que sol·licites en el marc d’aquests programes tenen una oferta acadèmica que es correspongui a la del teu ensenyament, que en el cas dels estudiants que cursen un doble grau pot ser un dels dos graus que conformen el Doble Grau o ambdós.

 • Podràs realitzar la teva sol·licitud per participar als programes generals de la UB, d’acord al que estableix la convocatòria, per a un dels dos ensenyaments.
 • Pels programes de la Facultat, Erasmus+ Estudis o Global Faculty, hauràs de fer la sol·licitud a través d’una de les dues Facultats del teu Doble Grau (per exemple, en el cas del Doble Grau d’ADE amb Matemàtiques, podràs fer-ho, bé a la Facultat de Matemàtiques, bé a la d’Economia i Empresa). Hauràs de sol·licitar les places que estiguin ofertades per a l’ensenyament que pertanyi a aquella facultat. Per exemple, si com a estudiant del Doble Grau d’ADE amb Matemàtiques sol·licites el Programa Erasmus al nostre centre (Facultat d’Economia i Empresa) podràs optar a aquelles places que estan ofertades per ADE. No pots presentar sol·licitud a les dues facultats per al mateix programa o la sol·licitud es considerarà exclosa.

 

Què has de tenir en compte?

Si vols reconèixer assignatures dels dos graus, a l’hora de fer la tria de les universitats de destí hauràs de confirmar que la universitat en qüestió ofereixi els dos ensenyaments. També serà imprescindible que et posis en contacte amb la seva Oficina de Relacions Internacionals per tal de confirmar que com a estudiant d’intercanvi et serà possible cursar assignatures dels dos ensenyaments allà. Hi ha universitats que permeten cursar assignatures de diferents ensenyaments, independentment de l’ensenyament pel qual està firmat el conveni. Si aquest és el cas, a priori, podreu cursar assignatures dels dos graus que conformin el vostre Doble Grau a l’estranger.

Per al reconeixement de les assignatures, has de saber que cada centre s’ocuparà del reconeixement de les assignatures del “seu” grau. Així, hauràs de parlar amb les ORIs de les teves dues Facultats per assegurar-te que podràs reconèixer assignatures del seu grau i per tal que t’expliquin els procediments i passos a seguir.

Així doncs, ja que actualment no existeix una normativa específica de mobilitat referent als dobles graus, en el cas que realitzis l’intercanvi a través de la nostra Facultat (escollint la plaça d’algun dels ensenyaments de la Facultat d’Economia i Empresa) hauràs de confirmar amb l’Oficina de Relacions Internacionals de l’altra Facultat que et permetran també reconèixer assignatures del seu grau en el marc de l’intercanvi que realitzaràs a través del nostre centre.

EUS

Si ets estudiant del programa EUS pots participar a qualsevol dels Programes de Mobilitat Internacional de la UB. En qualsevol dels programes, el procés de sol·licitud, terminis, etc. són els mateixos que per a la resta d’estudiants regulars de la Facultat, així que hauràs de consultar la informació específica de cada convocatòria (consulteu l’apartat “Programes de Mobilitat Internacional”).

En el cas dels programes Erasmus i Convenis Específics es poden optar a totes les places ofertades pel seu ensenyament (Administració i Direcció d’Empresa o Economia).

Es recomana als estudiants del Programa EUS ADE i EUS ECO que realitzin l’intercanvi durant el primer semestre del 4t any.

Cal que tinguis present que en cas de no poder seguir el programa tal i com està establert hauràs d’ajornar la finalització del mateix, un semestre o tot un curs acadèmic, per exemple, en cas de realitzar un intercanvi anual durant el 4t curs s’ha de tenir en compte que la realització de les pràctiques s’haurà de dur a terme durant el curs acadèmic següent (al setembre si és possible i si no al febrer). Tot i això, com sempre, recordar-te que les avantatges que t’aportarà participar als programes de mobilitat internacionals superen amb escreix els possibles inconvenients.

Els estudiants de Màsters oficials poden realitzar un intercanvi acadèmic a través dels programes de mobilitat internacional en les mateixes condicions que els estudiants de Grau. Només cal que tinguin present que, en la cerca de places, cal que la destinació escollida ofereixi mobilitats adreçades al nivell de màster.

 • En el cas dels programes de mobilitat de la Facultat (Erasmus+ i Global Faculty), les places han d’estar obertes específicament al teu màster.
 • En el cas dels sprogrames de mobilitat de la UB (resta de programes), les places han d’estar obertes al nivell de màster i cal que t’asseguris que la universitat estrangera té una oferta acadèmica compatible amb el teu màster.
 • La mobilitat en el marc del programa d’Erasmus+ pràctiques també estpa oberta als estudiants de màster.

Pel que fa a la presentació de les sol·licituds:

 • Per als màsters de 2 anys de duració (120 ECTS) es recomana realitzar la sol·licitud en el període ordinari: aproximadament a l’octubre/novembre per a mobilitats de primer semestre, segon semestre o anuals durant el següent curs acadèmic, però tambié està obert el període extraordinari de septembre per a realizar la mobilitat durant el segon semestre del mateix curs acadèmic. Cal tenir en compte les possiblitats acadèmiques, amb el coordinador/a del teu màster, a l’hora de decidir el període més convenient per a la mobilitat.
 • Per als màsters d’1 any de duració (60 ECTS) s’ha de realitzar la sol·licitud en el període extraordinari: al setembre per a realizar la mobilitat durant el segon semestre del matexi curs acadèmic.
 • Per als màsters d’1 any i mig de duració (90 ECTS) es pot realitzar la sol·licitud en ambdós períodes:
  • En el període ordinari: aproximadament a l’octubre/novembre per a mobilitats de primer semestre, segon semestre o anuals durant el següent curs acadèmic.
  • En el període extraordinari: al setembre per a realizar la mobilitat durant el segon semestre del mateixcurs acadèmic.
  • Cal tenir en compte les possiblitats acadèmiques, amb el coordinador/a del teu màster, a l’hora de decidir el període més convenient per a la mobilitat.

Els requisits específics de la convocatòria cal consultar-los tan bon punt s’obnrin les mateixes d’acord a la informació actualitzada de cada curs acadèmic.

En tots els casos és el coordinador/ra del màster amb qui caldrà consultar les possibilitats acadèmiques de l’intercanvi i el període més idoni per realitzar presentar la sol·licitud i realitzar la mobilitat, d’acord a les possibilitats esmentades.

Gestió dels programes de mobilitat internacional

Els diferents programes de mobilitat internacional són gestionats per diferents oficines de la universitat. També hi ha algunes qüestions transversals a tots ells que són gestionades per una o altra oficina. Així és com funciona:

Places i gestió de les sol·licituds:

 • Els programa Erasmus+ estudis i pràctiques i Convenis Global Faculty són gestionats per l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat (ORI Economia i Empresa). Des d’aquesta oficina es realitza tant l’assignació de les places com la recerca de nous convenis amb aquelles universitats que, tant pel seu prestigi, la seva projecció internacional i/o la seva oferta acadèmica puguin ser beneficiosos pels estudiants del nostre centre. En el cas del programa Erasmus + pràctiques només es realitza l’assignació de les places ja que no hi ha places associades a aquest programa
 • Els programes Global UB i Erasmus+ KA107 són gestionats per l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB (OMPI). Des de l’OMPI es realitza tant l’assignació de les places com la recerca de nous convenis amb aquelles universitats que, tant pel seu prestigi, la seva projecció internacional i/o la seva oferta acadèmica puguin ser beneficiosos pels estudiants de la universitat.

Reconeixement acadèmic: Un cop es té la plaça assignada, tot el ptocés de reconeixement de les assignatures que es realitzaran a la universitat estrangera es gestiona des de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat: l’assignació de tutor, l’aprovació de les equivalències, la matrícula, la introducció de qualificacions, etc., es duu a terme a nivell de Facultat, independentment del programa de mobilitat internacional en el que es participi. Per qualsevol qüestió vinculada al reconeixement acadèmic dirigeix-te sempre a l’oficina de relacions internacionals de la facultat.

Ajuts econòmics:

 • La gestió de les beques (Erasmus+ i Santander) es realitza sempre des de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB (OMPI).
 • La gestió dels Ajuts de la Facultat, es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa.