degut a

Tot i que l’expressió degut a és correcta, es recomana de substituir-la per altres construccions alternatives, com ara a causa de, gràcies a, per culpa de o per raó de.

Exemple adequatA causa de problemes tècnics, se suspèn la videoconferència.

Exemple inadequatDegut a problemes tècnics, se suspèn la videoconferència.


Si va seguida de la conjunció que, cal precedir-la del sintagma nominal el fet. Tot i això, es poden utilitzar altres conjuncions o expressions, com ara atès que, com que, perquè, ja que, etc.

Exemple adequatCom que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes.

Exemple inadequatDegut al fet que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes.

Exemple no admissibleDegut a que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes.


Exemple adequatNo es podrà dur a terme la votació per manca de quòrum.

Exemple inadequatNo es podrà dur a terme la votació degut al fet que el quòrum és insuficient.

Exemple no admissibleNo es podrà dur a terme la votació degut a que el quòrum és insuficient.


Ara bé, cal no confondre la locució causal anterior amb construccions fetes amb el participi del verb deure.

Exemple adequatEl fet que s’hagin retardat les obres és degut a factors acadèmics.


En aquests casos, el participi concorda en gènere i nombre amb el nom o referent amb què es relaciona.

Exemple adequatLa vaga del personal deguda a problemes contractuals es desconvoca.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, p. 779. Disponible en paper a https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991000525939706708.
Darrera actualització: 5-4-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«degut a» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1018> [consulta: 28 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina