doncs amb valor causal

La conjunció doncs només pot expressar una idea de conseqüència o conclusió i equival a per tant. Així, és incorrecta per introduir oracions que expressen causa i cal substituir-la per perquè, ja que, que, atès que, etc., en els casos en què tingui aquest sentit.

Exemple no admissibleEls membres de l’Acadèmia no poden incomplir les normes, doncs han de donar exemple de disciplina.

Exemple adequatEls membres de l’Acadèmia no poden incomplir les normes perquè han de donar exemple de disciplina.Exemple no admissibleLes diputacions provincials són òrgans d’elecció indirecta, doncs la seva composició s’estableix a partir dels resultats de les eleccions locals.

Exemple adequatLes diputacions provincials són òrgans d’elecció indirecta, atès que la seva composició s’estableix a partir dels resultats de les eleccions locals.


Exemple no admissibleLa idea del Cel és el final lògic del pensament humà, en el sentit que aquest, el pensament, ja no va més enllà; doncs més enllà del Cel no hi ha res, res no passa. (Joseph Brodsky)

Exemple adequatLa idea del Cel és el final lògic del pensament humà, en el sentit que aquest, el pensament, ja no va més enllà; ja que més enllà del Cel no hi ha res, res no passa. (Joseph Brodsky)
Més informació
Bruguera, Jordi. Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000.

Jané, A. El llenguatge. Primera sèrie. Barcelona: Edhasa, 1977, pàg. 157-158.

Ruaix, J. Diccionari auxiliar. Moià: Josep Ruaix editor, 1996, pàg. 73.

——. El català/2. Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix editor, 1985, pàg. 200.
Darrera actualització: 16-10-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«doncs amb valor causal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=952> [consulta: 28 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina