donat que

La locució donat que té un valor causal respecte a l’oració principal.

Exemple adequatDonat que el màster és en línia, no es preveu cap estada a l’estranger.

Exemple adequatS’ha rebutjat la sol·licitud, donat que l’assignatura no es pot convalidar.


Aquesta construcció es pot intercanviar, segons el context, per vist que, atès que, com que, perquèja que.

Exemple adequatVist que el màster és en línia, no es preveu cap estada a l’estranger.

Exemple adequatCom que el màster és en línia, no es preveu cap estada a l’estranger.


Exemple adequatS’ha rebutjat la sol·licitud perquè l’assignatura no es pot convalidar.

Exemple adequatS’ha rebutjat la sol·licitud, atès que l’assignatura no es pot convalidar.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2022. <https://giec.iec.cat/textgramatica/codi/29.2.5c> [consulta: 30 juny 2022].
Darrera actualització: 11-7-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«donat que» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3485> [consulta: 28 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina