tanmateix

El connector tanmateix indica una relació de contrast, una certa oposició respecte de la idea presentada, i equival a expressions com ara no obstant, tot i això o malgrat tot.

Exemple adequatL’avaluació és continuada. Tanmateix, es preveu la possibilitat de fer un examen únic en casos justificats.

Exemple adequatL’avaluació és continuada. Malgrat això, es preveu la possibilitat de fer un examen únic en casos justificats.


No s’ha de confondre amb l’expressió així mateix, que té un valor additiu i es pot intercanviar per també, igualment o de la mateixa manera.

Exemple adequatA banda de les pràctiques hi ha, així mateix, altres sessions obligatòries.

Exemple adequatA banda de les pràctiques hi ha, també, altres sessions obligatòries.

Exemple no admissibleA banda de les pràctiques hi ha, tanmateix, altres sessions obligatòries.


Exemple adequatEs fan classes teòriques i pràctiques. Així mateix, hi ha previst un seminari.

Exemple adequatEs fan classes teòriques i pràctiques. Igualment, hi ha previst un seminari.

Exemple no admissibleEs fan classes teòriques i pràctiques. Tanmateix, hi ha previst un seminari.
Darrera actualització: 13-10-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«tanmateix» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3572> [consulta: 28 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina