Vectors, matrius i tensors

En física, els vectors i les matrius es poden escriure en negreta cursiva i en majúscules o minúscules, segons com se n’hagi fixat la grafia.

Exemple adequatG [vector del reticle recíproc]
R [vector de posició]

Exemple adequatb [vector de Burgers]
k [vector d’ona]

Exemple adequatP [matriu de densitat]
S [matriu de dispersió]


Les matrius i els tensors s’escriuen, a vegades, en lletra negreta de pal sec (sans serif).

Exemple adequatS
T


Els vectors es poden caracteritzar alternativament mitjançant una fletxa i lletra cursiva.

Exemple adequatvector
vector


I, els tensors de segon rang, amb una doble fletxa i lletra cursiva.

Exemple adequattensor de segon rang
tensor de segon rang
Més informació
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Vectors, matrius i tensors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1253> [consulta: 29 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina