per part de

La locució per part de s’utilitza sovint de forma errònia o abusiva en diferents contextos relacionats amb les construccions passives i en altres contextos d’impersonalització del text. En distingirem dos casos:

Més informació
Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, § 16.3.2.2.
Darrera actualització: 8-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«per part de» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1797> [consulta: 14 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina