Paginació

Per numerar les pàgines normalment s’usen xifres aràbigues. En alguns documents, a més, es poden combinar amb xifres romanes escrites en minúscula per numerar les pàgines preliminars.

La numeració es pot situar a la part inferior de la pàgina, a la part superior o a la lateral. Pot estar centrada (tant si la impressió és a una com a dues cares) o en un costat: en el marge dret (si és a una cara) o en el marge exterior (si és a dues cares).

Si el document té capçalera, es recomana de situar la numeració a la part inferior, i si inclou notes a peu de pàgina, a la part superior.

 • Numeració inferior a una cara

  Exemple adequatNumeració inferior centrada
  Exemple adequatNumeració inferior al marge dret


 • Numeració inferior centrada

  Exemple adequatNumeració inferior centrada


 • Numeració inferior exterior

  Exemple adequatNumeració inferior exterior


 • Numeració superior a una cara

  Exemple adequatNumeració superior centrada
  Exemple adequatNumeració superior al marge esquerre


 • Numeració superior centrada

  Exemple adequatNumeració superior centrada


 • Numeració superior exterior

  Exemple adequatNumeració superior exterior • Numeració lateral exterior

  Exemple adequatNumeració lateral a una cara

  Exemple adequatNumeració lateral a doble cara


La numeració d’un document comença a comptar des de la primera pàgina (o portada, si és el cas) i acaba a l’última pàgina, incloent-hi les pàgines en blanc que hi pugui haver. Tot i això, segons el tipus de document s’omet el número en algunes parts (com ara la portada) o pàgines (com ara les pàgines de respecte).

En el cas dels treballs acadèmics, el número de pàgina s’omet a la portada i, si escau, a les pàgines de respecte, a la del resum i paraules clau, a la d’agraïments o dedicatòries i a les de separació (amb títol o sense) entre les diverses parts del treball.
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Paginació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2188> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina