A casa

Per a tots aquests dies de tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, podeu trobar la informació actualitzada dels Serveis Lingüístics a www.ub.edu/sl/.

No us podem atendre presencialment, però hi som. Treballem des de casa.

En aquests dies de confinament ens cal trobar portes i finestres ben obertes. Al coneixement. A la comunicació. A la distracció, també.

A Internet i a les xarxes hi ha iniciatives molt interessants! Som-hi!

https://www.instagram.com/la_cultura_a_casa/

Imatge de portada: Drops, CC BY-SA Marcus Mailov