Criteris de la Universitat de Barcelona

El CUB és el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona i aplega criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions redactats pels tècnics dels Serveis Lingüístics pensant en tota la comunitat universitària.

S’estructura en quatre apartats: Qüestions de llengua, Convencions, Redacció i Models de documents. Conté també la Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English i una base de dades d’abreviacions.

Seguint el Pla de llengües, s’ha començat a treballar en criteris lingüístics per a altres llengües a més del català, com és el cas de l’anglès.

Imatge de portada: Cubes, CC BY-NC-ND Pedro Ferreira