Vocabulària

El Vocabulària és un blog dels Serveis Lingüístics de la UB que té l’objectiu de difondre totes les eines terminològiques que poden ser útils a la comunitat universitària per garantir la qualitat lingüística de les comunicacions científiques.

El Vocabulària conté:

  • Apunts amb comentaris lingüístics sobre termes i expressions d’ús freqüent en l’àmbit universitari i apunts sobre obres i publicacions recents especialment rellevants per a la terminologia catalana, científica i tècnica. Sempre podeu filtrar la cerca per l’etiqueta Física.
  • Diccionaris, un recorregut perquè no us  perdeu, per fer una cerca ordenada i conèixer cadascuna de les eines de consulta proposades.
  • Eines de redacció.
  • Proposeu un terme, per enviar als Serveis Lingüístics propostes de termes o expressions lingüístiques que considereu que convindria comentar al blog del Vocabulària.
Imatge de portada: 100_5695, CC BY-NC-SA Gwyn Fisher [obra derivada]