Glossari de termes usats en fotoquímica

Glossari de termes fotoquímicaTraducció del Glossary of terms used in Photochemistry IUPAC Recommendations 1996, preparat per J. W. Verhoeven a la Comissió de Fotoquímica (Divisió de Química Orgànica) de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

Com es diu a la introducció: «La fotoquímica és una ciència marcadament interdisciplinària i que es troba en la interfície d’àrees de coneixement clàssiques com ara la física, la química, la biologia i l’enginyeria. Històricament, cadascuna d’aquestes disciplines ha creat progressivament una terminologia i un llenguatge propis, cosa que ha dificultat de vegades la comunicació entre fotoquímics de diversa procedència. Aquest glossari té per objectiu proposar termes únics i específics per als gairebé cinc-cents conceptes que els fotoquímics emprem, i també definir-los clarament.»

Imatge de portada: © geralt