Societat Catalana de Física

La Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), té els objectius de promoure la física i el seu ensenyament, potenciar una perspectiva catalana de la física i crear un vehicle útil per als físics catalans. Entre moltes altres iniciatives, és la responsable de l’edició de la Revista de Física.