Interfase o interfície?

vocabularia-1

Tots dos termes són correctes sempre que s’utilitzin quan toca. Fixem-nos en les definicions que es dóna al DIEC per a aquestes dues entrades:

Interfase
[BI] Etapa de la vida de la cèl·lula en què no està en divisió.

Interfície
[LC] Superfície limitadora compartida per dos sistemes.
[FIF] [QU] [EL] Superfície interna de contacte entre dos materials diferents o entre cadascuna de les fases d’un sistema heterogeni, com ara entre les fases sòlida, líquida i gasosa d’un sistema.
[IN] [EL] Unitat funcional que permet posar en comunicació sistemes amb diferents funcions o característiques.

Cal tenir present que en castellà tots els conceptes definits aquí s’expressen amb la denominació interfase, llevat del darrer (del camp de la informàtica i l’enginyeria electrònica) que rep el nom d’interfazEn anglès, en canvi, hi ha correspondència amb el català:  interphase = interfase i interface = interfície.

Mes informació al CUB. Més exemples de termes que contenen interfase i interfície al Cercaterm.

Imatge de portada: Surface tension, CC BY-ND Broo_am (Andy B)