Marc VSMA

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) publica tota la informació sobre la qualitat dels estudis universitaris de Catalunya. El web de l’EUC posa a disposició de la societat els informes d’avaluació d’AQU Catalunya dels ensenyaments universitaris oficials dins el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació).

Trobareu més informació a la web de la EDUB.

Acreditació doctorats Facultat de Belles Arts

Doctorats que s'acrediten el 2022:

  • Estudis Avançats en Produccions Artístiques

 

Autoinforme d' acreditació del programa de Doctorat EAPA

Membres Comitè d’avaluació interna (CAI)

Membres Comitè d’avaluació externa (CAE)

Programa de la visita externa

 

El període d’exposició pública de l’autoinforme d’acreditació del programa de doctorat d'Estudis Avançats en Produccions Artístiques de la Universitat de Barcelona. 

Període: del 30 de maig fins al 18 de juny de 2022 (ambdós inclosos) (Període finalitzat)

Correu electrònicqualitatedub@ub.edu

 

  • La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística

 

Autoinforme d' acreditació del programa de Doctorat LRA

Membres Comitè d’avaluació interna (CAI)

Membres Comitè d’avaluació externa (CAE)

Programa de la visita externa

 

El període d’exposició pública de l’autoinforme d’acreditació del programa de doctorat de La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística de la Universitat de Barcelona. 

Període: del 30 de maig fins al 18 de juny de 2022 (ambdós inclosos) (Període finalitzat)

Correu electrònicqualitatedub@ub.edu

 

  • Arts i educació

Autoinforme d' acreditació del programa de Doctorat Art i Educació

Membres Comitè d’avaluació interna (CAI)

Membres Comitè d’avaluació externa (CAE)

Programa de la visita externa

Doctorats verificats (2014-2015)

  • Estudis Avançats en Produccions Artístiques

Informe de Verificació

  • La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística

Informe de Verificació

  • Arts i Educació

Informe de Verificació

ISC dels Doctorats (2017)

  • Estudis Avançats en Produccions Artístiques

Informe de Seguiment

  • La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística

Informe de Seguiment