Comissió de Ciències de la Terra

Composició

La Comissió Acadèmica del programa està formada pels membres següents:

President

Alberto Sáez

Secretari

Raimón Pallàs

Secretària

doctorat.ciencies.terra@ub.edu
assumpte del correu:
Secretaria - Doctorat

 

 

Representant del Dept. CMDM

Teresa Calvet

Representant del Dept. EPGM

Alberto Sáez

Representant del Dept. GG

Raimon Pallàs

Representant del Dept. GPPG

Anna M. Travé Herrero

Representant del CSIC-ICTJA

Montserrat Torné

 

 

Representant de la línia de Cristal·lografia

Teresa Calvet

Representant de la línia de Mineralogia i Dipòsits minerals

Àngels Canals

Representant de la línia d'Estratigrafia i anàlisi de conques

Alberto Saez

Representant de la línia de Geologia estructural

Eduard Roca

Representant de la línia de Riscos geològics i geomorfologia

Raimon Pallàs

Representant de la línia de Geofísica i prospecció geofísica

Giorgi Khazaradze

Representant de la línia de Hidrogeologia i geologia ambiental

Lluis Rivero

Representant de la línia de Paleontologia

Carles Martín

Representant de la línia de Petrologia i Geoquímica

Anna Travé i Domingo Gimeno

 

 Les funcions de la Comissió Acadèmica de Doctorat s'estableixen en el capítol II del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UB (EDUB)

Properes dates de reunions de la Comissió Acadèmica

20 de gener de 2021

17 de febrer de 2021

17 de març de 2021

14 d'abril de 2021

19 de maig de 2021

16 de juny de 2021

14 de juliol de 2021

15 de setembre de 2021

13 d'octubre de 2021
17 de novembre de 2021
15 de desembre de 2021
19 de gener de 2022
16 de febrer de 2022
16 de març de 2022
20 d'abril de 2022
18 de maig de 2022
15 de juny de 2022
13 de juliol de 2022
14 de setembre de 2022

 

Comparteix-ho:

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències de la Terra

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències del Mar