Comissió de Ciències de la Terra

Composició

La Comissió Acadèmica del programa està formada pels membres següents:

President

Alberto Sáez

Secretari

Raimón Pallàs

Secretària

doctorat.ciencies.terra@ub.edu
assumpte del correu:
Secretaria - Doctorat

 

 

Representant del Dept. CMDM

Teresa Calvet

Representant del Dept. EPGM

Alberto Sáez

Representant del Dept. GG

Raimon Pallàs

Representant del Dept. GPPG

Anna M. Travé Herrero

Representant del CSIC-ICTJA

Montserrat Torné

 

 

Representant de la línia de Cristal·lografia

Teresa Calvet

Representant de la línia de Mineralogia i Dipòsits minerals

Àngels Canals

Representant de la línia d'Estratigrafia i anàlisi de conques

Alberto Saez

Representant de la línia de Geologia estructural

Eduard Roca

Representant de la línia de Riscos geològics i geomorfologia

Raimon Pallàs

Representant de la línia de Geofísica i prospecció geofísica

Giorgi Khazaradze

Representant de la línia de Hidrogeologia i geologia ambiental

Lluis Rivero

Representant de la línia de Paleontologia

Carles Martín

Representant de la línia de Petrologia i Geoquímica

Anna Travé i Domingo Gimeno

 

 Les funcions de la Comissió Acadèmica de Doctorat s'estableixen en el capítol II del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UB (EDUB)

Properes dates de reunions de la Comissió Acadèmica

15 de juny de 2022

13 de juliol de 2022

14 de setembre de 2022

19 d'octubre de 2022

16 de novembre de 2022

7 de desembre de 2022

11 de gener de 2023

8 de febrer de 2023

15 de març de 2023
12 d'abril de 2023
17 de maig de 2023
14 de juny de 2023
12 de juliol de 2023
13 de setembre de 2023
 
 
 
 
 

 

Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23