Comissió de Ciències del Mar

Composició

 

La Comissió Acadèmica del programa està formada pels membres següents:

 

President

Antonio M. Calafat, Fac. Ciències de la Terra. Dept. de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Secretària

Montserrat Vidal, Fac. Biologia, Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

 

 

Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), CSIC

Joan Grimalt

Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC

Elisa Berdalet

Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC

Joan B. Company

 

Fac. Ciències de la Terra, Dept. de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

 

Miquel Canals

Dept. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

Marta Pascual

 

Fac. Biologia, Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

 

Alex Aguilar

Fac. Biologia, Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Manuel Ballesteros

 

 

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2023-24

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE OCTUBRE 2023