Doctorands que continuen

Alumnes que continuen en el mateix programa de doctorat

L’Automatrícula estarà activa des del 3 de setembre fins el 31 d’octubre de 2018

Per poder fer l’automatrícula és necessari:

  1. Haver estat matriculat en el programa del curs anterior 
  2. Tenir el pla de recerca acceptat
  3. Informe favorable d'avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs anterior

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent. Podeu consultar el tipus d’ajut que us permet realitzar l’automatrícula en el següent enllaç.

Iniciar Automatrícula

Comparteix-ho: