Nou accès

Informació i documentació de matrícula

Es poden matricular els alumnes que tenen superats 60 crèdits d'un Màster Oficial i han estat prèviament admesos a un dels programes de doctorat de la Facultat de Ciències de la Terra.

La matrícula es realitza telemàticament:https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegTramits


 a) El primer període de matrícula es del 6 de setembre fins al 31 d'octubre de 2022

b)  El segon període de matrícula es del 14 de febrer al 13 de març de 2023.

 

 

 

Documentació per l'accés al doctorat

 1. Credencial de becari, si escau
 2. Document de compromís (català / castellano / anglès): en cas que no l'hagin adjuntat a la sol·licitud d'accés i admissió
Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

 

 • Sol·licitud (El Formulari de sol·licitud romandrà operatiu des del dia 13 de desembre fins al dia 2 de gener de 2023).

  Presentació de les sol·licituds
  Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
  presentaran a:
  - L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
  Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
  https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
  - A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
  https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html