Doctorat: Ciències del Mar

Es tracta d’un programa de doctorat interuniversitari en el que hi participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i també el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concretament amb l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM), el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA). El programa ha estat verificat positivament per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (juliol de 2013) i pel Consejo de Universidades (setembre de 2013).

 

El programa de doctorat en Ciències del Mar té per objectiu formar professionals i investigadors altament qualificats en els diferents camps de les Ciències del Mar. Aquesta formació els ha de capacitar per incorporar-se al sector industrial, a les administracions i a centres de recerca públics i privats per desenvolupar tasques de recerca, control, producció, gestió i R+D+I. Aquest programa ha obtingut la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación amb el codi MEE2011-0703.

Durant aquesta etapa l'alumne ha de realitzar una tesi doctoral vinculada a alguna de les 6 línies de recerca que es proposen en el programa.La tesi doctoral es podrà fer com un monogràfic (format clàssic) o bé per compendi de publicacions. Podeu consultar en els requisits interns dels programes de Doctorat de Ciències de la Terra les condicions necessàries per presentar-la.

L'objectiu és que el doctorand sigui capaç de:

  • Concebre, dissenyar i dur a terme un projecte de recerca.
  • Elaborar un treball de recerca original (tesi) que ampliï les fronteres del coneixement i que es publiqui o sigui susceptible de ser publicat en revistes especialitzades, preferiblement referenciades.
  • Comunicar-se amb els altres investigadors, amb la comunitat acadèmica i amb la societat en general sobre les àrees de coneixement que li són pròpies.
  • Fomentar, en contextos acadèmics i professionals l'avenç tecnològic, social i cultural en el marc d'una societat basada en el coneixement.

 

 

Comissió Acadèmica del Doctorat de Ciències del Mar

Vetllarà pel bon funcionament de tot el procés de l'elaboració de la Tesi Doctoral en el marc de la normativa vigent.

  • Accés a la pàgina de la comissió: membres
Comparteix-ho:

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències de la Terra

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències del Mar