Esquist

Roca metamòrfica formada per miques, quars i feldspats, que es presenten en grans de mida mitjana visibles a ull nu. Quan el mineral predominant és la mica s’anomenen micasquistos. Sovint presenten altres components ben visibles, com granats. La foliació pròpia dels esquists s’anomena esquistositat, que sovint apareix plegada. Els esquistos s’originen per metamorfisme de grau mitjà de lutites, que han passat per pissarres i fil·lites. A les fotografies es mostra l’aspecte superficial i la superfície tallada d’un esquist de Cap de Creus.

Esquist
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. e 1