Marbre de Gualba

El marbre és una roca metamòrfica que s’origina per metamorfisme regional o de contacte de calcàries. El seu principal component, sovint únic, és la calcita.

A la zona de Gualba els marbres paleozoics s’exploten de fa molt temps per obtenir calcita blanca. A ull nu al marbre es distingeixen molt be els cristalls de calcita, de pocs mil·límetres de mida, que es toquen els uns als altres, originant una típica textura granoblàstica. Aquests cristalls es ratllen amb l’acer i produeixen una intensa efervescència en ser atacats amb àcid clorhídric diluït.

La formació dels marbres de Gualba inclou una història geològica llarga i complexa, que va començar, fa més de 500 milions d’anys. Durant el Cambrià i l’Ordovicià, a la zona de la Serralada Prelitoral, es van formar roques sedimentàries, com lutites, calcàries, gresos, etc. En el Carbonífer, fa més de 300 milions d’anys, durant l’orogènia herciniana, aquestes roques van ser deformades, metamorfitzades i travessades per masses magmàtiques (plutonisme). El metamorfisme de contacte associat al plutonisme va transformar les calcàries cambro-ordovicianes en marbres.

Marbre de Gualba
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic
  • M. m 1