Micasquit

Roca metamòrfica originada per metamorfisme regional de grau mitjà de lutites. Els minerals constituents es presenten en forma de cristalls petits, mil·limètrics, laminars i visibles a ull nu. Els més abundants son els de mica, foscos i lluents, responsables de la lluïssor general de la roca. A la mostra fotografiada es troben dues miques, biotita i moscovita, que es diferencien al microscopi. L’altre component essencial de la roca és el quars, de color clar. També s´hi troben, en quantitats molt menors, cristalls de feldspat.

La textura de la roca és esquistosa lepidoblàstica, amb els cristalls laminars orientats en paral·lel. En la secció tallada s’observa una clara foliació amb alternança de capes de mica i de quars.

Micasquist
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. e 4