Pissarra

Roca originada per metamorfisme de grau baix de lutites, formada per quars, minerals de l’argila, miques i, de vegades, feldspats. La mida de gra d’aquests minerals és molt petita (no visible a simple vista). Les pissarres presenten una clara foliació que es manifesta en el fet que es separen amb facilitat segons superfícies llises i planes. Aquesta propietat física s’anomena fissilitat. Les pissarres són roques toves (es ratllen amb facilitat amb un clau), de tacte suau, de colors foscos i físsils. A causa del grau baix de metamorfisme que les origina, les pissarres poden conservar l’estratificació i contenir fòssils. De fet moltes pissarres corresponen al trànsit entre els processos diagenètics, que donen lloc a les roques sedimentàries, i el metamorfisme. Les pissarres amb abundants grans de mica i amb superfícies de foliació setinades s’anomenen fil·lites. A causa de la seva fissilitat i que són impermeables, es fan servir per recobrir teulades i com a roca ornamental per recobrir parets i altres superfícies.

Pissarra
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic
  • M. p 3