Micasquit amb granats

Roca metamòrfica originada per metamorfisme regional de grau mitjà de lutites. Els micasquists són freqüents als sòcols de les serralades.

Els components minerals principals són la mica (biotita i/o moscovita) i el quars, que es presenten en forma de grans de mida fina a gruixuda, ben visibles a ull nu. L’esquistositat és molt evident amb plans molt rics en làmines de mica, que donen a la roca un aspecte brillant. Amb freqüència és molt evident el plegament dels plans d’esquistositat. Són ben visibles els cristalls de granat arrodonits i de prop d’un centímetre de diàmetre.

Micasquist amb granats
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. e 5