Fil·lita pigallada

Roca formada per metamorfisme de lutites que presenta una clara foliació (clivatge). La característica més destacada d’aquesta roca és la presència d’abundants taques o màcules fosques, arrodonides, mil·limètriques, que sobresurten en els plans de clivatge. Aquestes taques estan formades per minerals de neoformació, principalment cordierita.

En la formació de les fil·lites pigallades s’han produït dos processos metamòrfics diferents. En primer lloc, un metamorfisme regional va transformar les lutites en fil·lites, amb desenvolupament de la foliació. En segon lloc, un metamorfisme de contacte va actuar sobre les fil·lites originant el pigallat. Aquest segon metamorfisme va ser causat per la calor emesa per una massa magmàtica en refredament. La fil·lita pigallada és una roca pròpia de les aurèoles metamòrfiques de contacte que es formen al voltant de masses de roques plutòniques.

Fil·lita pigallada
  • Roca metamòrfica
  • Carbonífer
  • M. f 1