Serpentinita

Roca metamòrfica de color verd fosc, quasi negre, de tacte suau, formada per minerals del grup de la serpentina i originada per metamorfisme regional de baix grau, en ambient hídric, de roques ultrabàsiques (com les peridotites formades majoritàriament per olivina). Aquest procés metamòrfic, anomenat serpentinització, consisteix en la hidratació de l’olivina amb formació de serpentina.

A la secció polida de la mostra s’observen cristalls relictes, molt fracturats, de la roca originària.

Serpentinita
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic
  • M. serp