Pissarra bituminosa

Roca de color negre, amb laminació, tova (es ratlla amb l’ungla). També se la coneix amb el nom de llicorella bituminosa.

Es tracta d’una roca que es troba en el límit entre les roques sedimentàries i les metamòrfiques. De fet, conserva l’estratificació i conté fòssils. En la seva composició es distingeixen una fracció mineral, inorgànica, i una fracció orgànica, el querogen. Aquest és un complex orgànic sedimentari, insoluble en els dissolvents orgànics, que s’origina per transformació de biomolècules (hidrats de carboni, lípids i proteïnes) procedents essencialment d’algues marines o lacustres. Es considera que la formació del querogen és una fase essencial de l’origen del petroli. De fet, es considera que les pissarres bituminoses són una important reserva d’hidrocarburs que cada cop es farà servir més.

Les pissarres bituminoses de Can Tintorer s’explotaven per obtenir combustible per als forns de calç i, a causa del seu alt contingut en sulfats, com a adob en els cultius de vinya. La seva darrera aplicació va ser per acolorir el ciment.

Pissarra bituminosa
  • Roca Metamórfica
  • Silurià (paleozoic)
  • M. p 1