Micasquit amb granats,secció

Roca metamòrfica originada per metamorfisme regional de grau mitjà de lutites. Els micasquists són freqüents als sòcols de les grans serralades.

Els components minerals principals són la mica (biotita i/o moscovita) i el quars, que es presenten en forma de grans de mida fina a gruixuda, ben visibles a ull nu. L’esquistositat és molt evident amb plans molt rics en làmines de mica, que donen a la roca un aspecte brillant. A la secció fotografiada s’observen amb claredat els cristalls de quars de color gris, les làmines de mica i els cristalls arrodonits i marrons de granat.

Micasquit amb granats,secció
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. e 6