Gneis. Cap de creus

Roca metamòrfica caracteritzada per una típica textura gnèissica en la qual es distingeixen cristalls grollers blancs de feldspat, immersos en una matriu bandada amb nivells de minerals clars (quars i feldspats) i de minerals foscos (miques i amfíbols, entre d’altres). Els grans minerals són ben visibles a simple vista, especialment els de feldspat. Els gneissos s’originen per metamorfisme de grau mitjà i alt a partir de diversos tipus de roques sedimentàries (arcoses) i de roques magmàtiques (roques granítiques).

Gneis. Cap de Creus
  • Roca metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. g 1